อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนในตำบลหนองกุลา “บ้านท่าไม้งามเกมส์ ประจำปี 2561”

วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561
อ่าน 102 ครั้ง
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ นายเชาวลิต บุญก่อ และนายปกรณ์ หงส์วิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนในตำบลหนองกุลา “บ้านท่าไม้งามเกมส์ ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินิจ สมาธิมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง รวมทั้งเพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรักและความสามัคคีให้กับนักเรียนในตำบลหนองกุลาได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียน ในตำบลหนองกุลา ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบึงบอน โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน โรงเรียนบ้านหนองกรับ โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง โรงเรียนบ้านหนองกุลา โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา และโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง และกรีฑา
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2561