อบจ.พิษณุโลก ร่วมแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 "พิดโลกเกมส์"

วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561
อ่าน 91 ครั้ง
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 "พิดโลกเกมส์" โดยมี ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธี และมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายขจรเกียรติ แพงศรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 "พิดโลกเกมส์" ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไทยภูเขาที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีของชาวไทยภูเขา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น สร้างบรรยากาศของความสุขระหว่างกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อและเป็นการสร้างความมั่นคงภายในชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น 20 จังหวัด และแบ่งการแข่งขันออกเป็นกีฬาสากล 7 ชนิดกีฬา และกีฬาพื้นบ้าน 11 ชนิดกีฬา โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สนามกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สนามหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 และบริเวณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/5994-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-31-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2562-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html#sigProGalleriaf27ff7d80e