อบจ.พิษณุโลก เร่งแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันให้แก่ชาวบ้านในตำบลบึงพระ

วันพฤหัสบดี, 06 ธันวาคม 2561
อ่าน 69 ครั้ง
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำเข้าดำเนินทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในหมู่บ้านอรุณสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระว่าขณะนี้ภายในหมู่บ้านดังกล่าวมีท่อระบายน้ำอุดตันจำนวนมากและยังส่งกลิ่นเน่าเหม็นส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระไม่มีเครื่องจักรกลที่จะนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำเข้าดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำซึ่งพบว่ามีเศษดินตะกอนและขยะอุดตันจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุให้ท่อระบายน้ำอุดตันเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วน.