นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก ผู้ฝึกสอน และนักกีฬามวยสากลเยาวชน ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 พร้อมเตรียมเปิดศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นที่พิษณุโลก

วันศุกร์, 11 มกราคม 2562
อ่าน 76 ครั้ง
วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้ฝึกสอน และนักกีฬามวยสากลเยาวชน ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายธิติสรรณ์ ปั้นโหมด และนายศราวุฒิ สุขเทศ สองนักชกโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายผดุงชัย พันนุมา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนกีฬาองค์บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬามวยสากลยุวชน-เยาวชน คณะครู อาจารย์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มาให้การต้อนรับและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักกีฬาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย เสื้อ นวม เฮดการ์ด และขนม โดยมี นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนรับมอบ ต่อจากนั้น นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ทางสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้พิจารณาให้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นขึ้น โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นของจังหวัดพิษณุโลกให้มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป โดยจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นในเร็วๆ นี้.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 11 มกราคม 2562

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/6177-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html#sigProGalleria39420bf6d6