อบจ.พิษณุโลก ปรับภูมิทัศน์ “สระสองห้อง” เตรียมประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวง รัชกาลที่ 10

วันพฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน 83 ครั้ง
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สระสองห้อง ภายในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเตรียมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกได้พิจารณาใช้สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก และใช้พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกรับผิดชอบในการพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบสระสองห้อง โดยวันนี้กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เริ่มเข้ามาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสระสองห้องให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีความพร้อมที่จะนำไปประกอบพิธีสำคัญ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายน 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ จากนั้นมีขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 สำหรับความสำคัญของ “สระสองห้อง” นั้น สันนิษฐานว่าเป็นสระที่อยู่ในบริเวณพระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยและเป็นสระน้ำมีประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับองค์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ มาเป็นเวลายาวนานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น ซึ่งปรากฏหลักฐานในจารึกและเอกสารที่กล่าวถึงบรรพกษัตริย์ที่ประทับมาแต่สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏได้เคยใช้ “สระสองห้อง” ประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณีจำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ครั้งที่ 2 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 4 ธันวาคม 2530 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2530 ครั้งที่ 3 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 4 ธันวาคม 2542 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2542 ครั้งที่ 4 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550 *** สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทย.