อบจ.พิษณุโลก ร่วมมอบเตียงผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตามโครงการ “ผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ปันน้ำใจให้ผู้ป่วยติดเตียง”

วันจันทร์, 11 มีนาคม 2562
อ่าน 52 ครั้ง
วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบเตียงผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตามโครงการ “ผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ปันน้ำใจให้ผู้ป่วยติดเตียง” โดยมี ดร.สุรชัย มณีปกรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ดร.ประภาส งามสงวน ประธานกรรมการสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด และแขกผู้มีเกียรติร่วมโครงการ ทั้งนี้สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ได้จัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562” ในโอกาสครบรอบ 103 ปี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยที่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยในการจัดงานดังกล่าว สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้จัดโครงการ “ผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ปันน้ำใจให้ผู้ป่วยติดเตียง” เพื่อระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมใจกันบริจาคเงินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 324,527 บาท ทางสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จึงได้นำเงินบริจาคดังกล่าวมาสมทบทุนในการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยจำนวน 26 เตียง เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 24 แห่ง ที่ยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษา ฟื้นฟู ภาวะความเจ็บป่วยของผู้ป่วยในสถานพยาบาล และในโอกาสนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการ “สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ปันน้ำใจให้ผู้ป่วยติดเตียง” โดยมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก ในครั้งนี้ด้วย.

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/6566-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E2%80%9C%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E2%80%9D.html#sigProGalleriaa30eb09d5d