อบจ.พิษณุโลก เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระสองห้อง” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10

วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562
อ่าน 50 ครั้ง
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายบุญเลิศ สอนเพ็ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ภายหลังได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดพิษณุโลกให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระสองห้อง พร้อมทั้งดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างสะพาน ท่าน้ำและปะรำพิธีให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นี้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และแล้วเสร็จทันวันประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 รวมทั้งเพื่อจัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับประชาชนและผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นจะอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 และนำน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงขึ้นครองราชย์ โดยพร้อมเพรียงกัน.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562