อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านหนองปรือ อ.วังทอง - บ้านแก่งบัวคำ อ.ชาติตระการ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดให้ ปชช.ใช้สัญจร

วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562
อ่าน 180 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง - บ้านแก่งบัวคำ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (ตอนที่ 1) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร และถนนสายบ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง - บ้านแก่งบัวคำ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (ตอนที่ 2) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,950 เมตร ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้แล้ว ทั้งนี้สำหรับถนนสายดังกล่าวเดิมเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 16.2 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2555 และดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2556 แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจรับไม่สามารถตรวจรับถนนเส้นนี้ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างถนนของทางราชการ จึงเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้รับจ้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะถนนชำรุดเป็นจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้นิ่งนอนใจและได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว จากนั้นจึงสามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นนี้ได้โดยได้กันเงินงบประมาณปี 2561 ไว้จำนวน 19,500,000 บาท และปี 2562 อีกจำนวน 10,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนเส้นนี้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นบางตอนแล้ว ส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งฝากให้ประชาชนช่วยกันดูแลบำรุงถนนสายดังกล่าวเนื่องจากก่อสร้างมาจากภาษีของประชาชน ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานถนนได้นานยิ่งขึ้นต่อไป.