อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562"

วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562
อ่าน 146 ครั้ง
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562" โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯ แห่งแรกของของประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 (ร.ศ.124) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ "วันท้องถิ่นไทย" บทบาท ภารกิจ และผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 18 มีนาคม 2562