อบจ.พิษณุโลก ร่วมสืบสานประเพณีบุญพระเวสสันดร ประจำปี 2562 อ.ชาติตระการ

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางภิฬารัตน์ สีหะวงษ์ และนางสิงห์ จันทะคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอชาติตระการ ร่วมเปิดงานประเพณีบุญพระเวสสันดร ประจำปี 2562 ของอำเภอชาติตระการ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดต่อๆ กันมาอยู่คู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในงานมีขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ 13 กัณฑ์ของประชาชนตำบลต่างๆ และหน่วยงานราชการในอำเภอชาติตระการที่ประดับตกแต่งขึ้นอย่างสวยงามตระการตาเคลื่อนขบวนมาพร้อมกันบริเวณสถานที่จัดงาน พร้อมทั้งมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้าน การแสดงของเด็กนักเรียน และมีเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ สำหรับประเพณี “บุญผะเหวด” เป็นสำเนียงชาวอีสานที่มาจากคำว่า “บุญพระเวส” หรือ “พระเวสสันดร” หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บุญมหาชาติ” เป็นประเพณีบุญตามคติความเชื่อของชาวอีสานว่าหากผู้ใดได้ฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์ จบภายในวันเดียวและบำเพ็ญคุณงามความดีจะได้อานิสงส์ไปเกิดร่วมชาติภพกับพระศรีอริยเมตไตย โดยบุญผะเหวดนี้จะทําติดต่อกันสามวัน เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ได้สืบทอดต่อๆ กันมาเป็นระยะเวลายาวนาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2562 นี้อำเภอชาติตระการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอชาติตระการจัดงานประเพณีบุญพระเวสสันดรชาดกขึ้น โดยมีประชาชนในอำเภอชาติตระการมาร่วมงานบุญครั้งนี้จำนวนมาก ส่วนในภาคกลางคืนมีมหรสพสมโภชน์ให้ชมฟรีตลอดงาน.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 20 มีนาคม 2562