อบจ.พิษณุโลก เตรียมสถานที่ประกอบพลีกรรมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ “สระสองห้อง” แล้วเสร็จ 90 เปอร์เซ็นต์

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562
อ่าน 147 ครั้ง
วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดพิษณุโลกให้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสระสองห้อง พร้อมทั้งดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานท่าน้ำและปะรำพิธีเพื่อใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง แล้วเสร็จประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเสร็จทันวันประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 6 เมษายน 2562 รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อรองรับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันดังกล่าวนับหมื่นคน ก่อนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ก่อนนำน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวม ณ วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 และในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนชาวพิษณุโลกที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 6 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงขึ้นครองราชย์.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562