อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2562 สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลกและธนาคารชุมชนคนพิการจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562
อ่าน 148 ครั้ง
วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ของสมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก และธนาคารชุมชนคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายแสวง มูลหงษ์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก และนายบุญสม อินทรทัศน์ ประธานธนาคารชุมชนคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาของสมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก สำหรับสมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลกได้ก่อตั้งธนาคารชุมชนคนพิการจังหวัดพิษณุโลกขึ้นมาเพื่อให้เป็นแหล่งรวมเงิน รวมพลังและจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกชมรมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก และในโอกาสนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกได้นำไม้เท้าค้ำคีบที่ได้พัฒนาต่อยอดโดยคณะครู และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัดมหาชน โดยได้นำเงินรางวัลจากการชนะเลิศครั้งนี้มาพัฒนาต่อยอดไม้เท้าค้ำคีบมามอบให้กับทางสมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ชุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ด้วย.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562