อบจ.พิษณุโลก ร่วมปล่อยขบวนรถน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562
อ่าน 214 ครั้ง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่จำนวน 20 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำ 3 คัน และรถผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดโครงการจำนวนมาก โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้จัดโดยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์เพื่อนำน้ำซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งอุปโภคและบริโภคเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกองทัพภาคที่ 3 ทั้งนี้สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารที่ชลประทาน ประปา และสาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึง ประกอบประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณน้ำต้นทุนเริ่มลดลงและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเหตุให้สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างมากขึ้นส่งผลกระทบทั้งในด้านเกษตรและระบบนิเวศน์ที่ต้องอาศัยน้ำหล่อเลี้ยงทำให้กองทัพบกพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้รับกระทบลดน้อยลง กองทัพบก/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ได้ดำเนินการโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลพร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาคของประเทศไทย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562