อบจ.พิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านคลองช้าง อ.วัดโบสถ์

วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562
อ่าน 159 ครั้ง
วันที่ 22 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายลูกคิด บุญเหม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำลังดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ “น้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2562” ภายหลังได้รับการร้องขอการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ว่าขณะนี้นำประปาภายในหมู่บ้านที่ใช้อยู่นั้นมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งของทุกปีส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านคลองช้าง กว่า 100 หลังคาเรือนที่ใช้น้ำประปาดังกล่าวได้รับความเดือดอย่างมาก ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขต่อไป.