อบจ.พิษณุโลก ร่วมบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันอังคาร, 09 เมษายน 2562
อ่าน 104 ครั้ง
วันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ศาลหลักเมืองพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2562 ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยว จัดโดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลก ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นหลักชัยหลักใจและเป็นศูนย์รวมน้ำใจให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีของชาวจังหวัดพิษณุโลก สำหรับศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลกสร้างขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกแบบอาคารโดยกรมศิลปากร เป็นแบบยอดปรางค์ มีฐานกว้าง 16.60 เมตรสูง 10.65 เมตร ซึ่งจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2540 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดศาลหลักเมืองพิษณุโลก โดยเสาหลักเมืองพิษณุโลกทำจากไม้มงคลหลายชนิดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนลำต้น จากโคนลำต้นถึงลูกฟัก ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่ 2 เป็นท่อนลูกแก้ว ทำจาก ไม้ชิงชัน ส่วนที่ 3 เป็นส่วนยอด ยอดบัวตูมประกอบด้วยลูกแก้วทำจากไม้สักทองตายพรายและได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนั้นในทุกๆ ปี จังหวัดพิษณุโลกจึงร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลกจัดงานบวงสรวงสมโภชขึ้นในวันที่ 8 เมษายน ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลและกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของศาลหลักเมืองพิษณุโลกซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป.