อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพิษณุโลกพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นใจแบบยั่งยืน พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 9 อำเภอ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

วันพฤหัสบดี, 11 เมษายน 2562
อ่าน 102 ครั้ง

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพิษณุโลกพร้อมก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมั่นใจแบบยั่งยืน” ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีจิตใจเข้มแข็ง มองเห็นคุณค่าในตัวเองและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมความรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุมีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ สานสัมพันธ์สู่ความสามัคคีในผู้สูงอายุและแกนนำผู้สูงอายุทั้ง 9 อำเภอ โดยมีผู้สูงอายุและแกนนำภาคีเครือข่ายองค์กรดำเนินงานด้านผู้สูงอายุจาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานกว่า 1,000 คน ภายในโครงการดังกล่าวมีการบรรยายอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงวัยตามวิถีพุทธ” ในหัวข้อ “ไม้ใกล้ฝั่งหัวใจยังแกร่ง” โดย พระครูอุทัย โกศล หรือ หลวงพี่ช้าง เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ผู้สูงอายุยุคใหม่ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย” โดย นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้มีการแสดงของผู้สูงอายุทั้ง 9 อำเภอ, มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561, ผู้ดูแลผู้สูงอายุดีเด่น และให้บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลพิษณุเวช ฯลฯ จากนั้น นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุจาก 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันปีใหม่ไทย หรือประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทยปีนี้ ภายในงานมีซุ้มอาหารจากส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มาให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานได้ทานฟรีด้วย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2562

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/6831-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-9-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C.html#sigProGalleria8a7ff745bc