รองนายก อบจ. ปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ ประจำปี 2562

วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562
อ่าน 223 ครั้ง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬาว่ายน้ำ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 135 คน สามารถว่ายน้ำเป็น ช่วยตนเองและผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้อง ป้องกันปัญหาการจมน้ำของเด็กในวัยเรียน ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นการปลูกฝังให้รักการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬาว่ายน้ำ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับชมรมกีฬาว่ายน้ำจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2562 ใช้สระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และสระว่ายน้ำโรงเรียนผดุงราษฏร์ เป็นสถานที่ฝึก