อบจ.พิษณุโลก เปิดถนนสายบ้านหนองนาเชื่อมต่อบ้านหนองกรับ อ.บางระกำ

วันศุกร์, 10 พฤษภาคม 2562
อ่าน 293 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านดงกวาง ต.หนองกุลา อ.บางระกำ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดถนนสายบ้านหนองนาเชื่อมต่อบ้านหนองกรับ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการสัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทให้ดียิ่งขึ้น โดยมีนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมเปิดใช้ถนนสายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562