อบจ.พิษณุโลก เปิดปฐมนิเทศนักเรียนใหม่โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก

วันศุกร์, 10 พฤษภาคม 2562
อ่าน 310 ครั้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีนายมานพ ไกรสอน ครูชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับ

ด้วยโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและกฎระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง และในปีนี้ทางโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติจากทหารกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ส่งวิทยากรมาบรรยายเรื่องระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตประจำวันและได้จัดกิจกรรมนันทนาการทดสอบกำลังใจและความสามัคคีในหมู่นักเรียนใหม่ โดยในปีนี้ทางโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 160 คน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562