อบจ.พิษณุโลก ร่วมคาราวานฝ่าวิกฤตภัยแล้งอำเภอวังทอง

วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2562
อ่าน 224 ครั้ง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย จ่าเอกวิชัย ดอนชาไพร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ร่วมปล่อยคาราวานร่วมใจฝ่าวิกฤตภัยแล้ง มีนายนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง เป็นประธานปล่อยคาราวานร่วมใจฝ่าวิกฤตภัยแล้ง

ด้วยในพื้นที่ตำบลวังนกแอ่นได้ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ทำให้ประชาชนตำบลวังนกแอ่นและใกล้เคียงประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตร มีประชาชนตำบลวังนกแอ่นได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งจำนวน 1,022 ครัวเรือน สำหรับการแจกจ่ายน้ำในครั้งนี้มีการบูรณาการ่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9, สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9, กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ, กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนาสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 คัน จากฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง เข้าร่วมฝ่าวิกฤตภัยแล้งในอำเภอวังทองในครั้งนี้ด้วย

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562