อบจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ลำพูน เกี่ยวกับงานผู้สูงอายุและศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต

วันพุธ, 12 มิถุนายน 2562
อ่าน 57 ครั้ง
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย นายผิน มายาง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ นายเจริญ ถาน้อย ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดลำพูน ในโอกาสนำคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำผู้สูงอายุเข้มแข็ง มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานผู้สูงอายุและศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยเจ้าหน้าที่พร้อมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุศรีสุคตร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.