อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดป้ายศูนย์อำนวยการพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทานเขต 7 พิษณุโลก

วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2562
อ่าน 58 ครั้ง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเขต 7 พิษณุโลกณ วัดจันทร์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธี และมี นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 7 พิษณุโลก ให้การต้อนรับ

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูล กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดไปให้รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพทั่วประเทศ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ให้เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจ โดยให้พร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 1-16 ทั่วประเทศ และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจำนวน 77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมปฏิบัติงานทุกวันในเวลาตามหมายรับสั่ง

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562