อบจ.พิษณุโลก ประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ฯ เพื่อจัดแสดงในโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง ภายในบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์

วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562
อ่าน 51 ครั้ง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมหารือการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ฯ เพื่อจัดแสดงในโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง ภายในบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์ โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ผศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำข้อมูลจัดแสดงภายในอาคารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง, เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการจัดทำข้อมูลจัดแสดงภายในอาคารโครงการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง พร้อมทั้งเตรียมเสนอไปยังกรมศิลปากรเพื่ออนุมัติดำเนินการต่อไป ทั้งนี้กรมศิลปากรได้ส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานพระราชวังจันทน์และการบริหารจัดการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารอนุรักษ์ จำนวน 2 หลัง ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีอายุเก่าแก่กว่า 117 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงมีแผนดำเนินการปรับปรุงอาคารอนุรักษ์บ้าน 2 หลัง ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปทางด้านประวัติศาสตร์เพื่อเป็นส่วนเสริมจากอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นส่วนนิทรรศการหลัก โดยเรือนไม้หลังที่ 1 จะทำเป็นส่วนแสดงข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพิษณุโลก ได้แก่ ห้องที่ 1 พิษณุโลก เมือง 8 นาม ห้องที่ 2 พิษณุโลก ดินแดนประวัติศาสตร์ ห้องที่ 3 นครสรลวงสองแฅว ห้องที่ 4 พิษณุโลก ชัยนาท-โอฆะบุรี และห้องที่ 5 พระพิมพ์เมืองพิษณุโลก และเรือนไม้หลังที่ 2 เป็นส่วนจัดแสดงข้อมูลพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่มีต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10 .
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562

อัลบั้มรูป

View the embedded image gallery online at:
http://ppao.go.th/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/item/7472-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AF-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C.html#sigProGalleriaefc6cef80b