อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช"

วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562
อ่าน 57 ครั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายจรวย ดีแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช" ณ บริเวณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกและองค์การบริหารตำบลบ้านกร่าง โดยมี พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ภาค 3 เป็นประธานในพิธี และมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมถวายพระเกียรติ, กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล, กิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกำจัดผักตบชวาและทำความสะอาดทำความสะอาดคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจำนวนมาก.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562