สั่งพิมพ์หน้านี้

อบจ.พิษณุโลก สำรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.พรหมพิราม

วันศุกร์, 06 กันยายน 2562
อ่าน 126 ครั้ง
วันที่ 5 กันยายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ และนายศิริโภชน์ ธเนศราภา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมและติดผลการดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ ตำบลตลุกเทียม และหมู่ที่ 13 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำและขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรเนื่องจากขาดแคลนน้ำไปหล่อเลี้ยงนาข้าวที่กำลังเพาะปลูกอยู่จำนวนหลายพันไร่และเพื่อรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูน้ำไหลหลาก เมื่อห้วงเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามวลน้ำที่ไหลบ่ามาจากจังหวัดสุโขทัยเข้าสู่พื้นที่ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม ท่วมพื้นที่ไร่นาและบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างและไหล่ท่วมถนนภายในหมู่บ้าน จนชาวต้องช่วยกันนำกระสอบทรายมากั้นขวางทางน้ำ และขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดปริมาณลงแล้ว.

อัลบั้มรูป