อบจ.พิษณุโลก ลุยแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านแม่ระหัน อ.เมืองพิษณุโลก

วันอังคาร, 10 กันยายน 2562
อ่าน 82 ครั้ง
วันที่ 10 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายจรวย ดีแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นายอนุชิต โมลา กำนันตำบลบ้านกร่าง และนายสุริยา สอนเพียง ประธานมูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม นั่งเรือออกไปเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งนำถุงยังชีพและน้ำดื่มไปมอบเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยกว่า 30 หลังคาเรือน จนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต้องใช้เรือเป็นพาหนะ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยราษฎรในพื้นที่ยังมีขวัญและกำลังใจดีอยู่.