อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 70 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลองครบรอบปีที่ 70 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสหสมาคมไทย-จีน พิษณุโลก ร่วมกับชมรมสหถิ่นและชมรมตระกูลแซ่ จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ท่าน เหริน ยี่เชิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับประเทศไทยและประเทศจีน นับเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีมิตรไมตรีและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานานถึง 44 ปี นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมา ซึ่งรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันมาโดยตลอด ทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตในด้านเศรษฐกิจ การค้า จนทุกวันนี้ครอบคลุมการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และพัฒนายกระดับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 29 ตุลาคม 2562