อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดวังพรม อ.วังทอง

วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562
อ่าน 80 ครั้ง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทอดกฐินสามัคคี ปี 2562 ณ วัดวังพรม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและนำปัจจัยถวายให้แก่วัดเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างกุฏิและหอฉันท์ภายในวัด ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินครั้งนี้จำนวนมาก โดยได้ยอดเงินกฐินสามัคคีจำนวนทั้งสิ้น 202,674 บาท .
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562