นายก อบจ.พิษณุโลก ร่วมเดินแบบผ้าไทยการกุศล งานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทยประจำปี 2562

วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562
อ่าน 74 ครั้ง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติเป็นนายแบบกิตติมศักดิ์ร่วมเดินแบบผ้าไทยการกุศลเพื่อสมทบกองทุนกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ในงานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทยประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อคุณศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินแบบผ้าไทยการกุศลครั้งนี้จำนวนมากท่ามกลางกองเชียร์ที่มาร่วมให้กำลังใจ สำหรับประเพณีปักธงชัย ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของอำเภอนครไทย อีกประเพณีหนึ่งที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่สมัยพ่อขุนบางกลางท้าว หรือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์ไทยที่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ อ.นครไทย เมื่อถึงวันขึ้น 14-15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี ชาวบ้านจะร่วมกันทอผ้าจำนวน 3 ผืน นำขึ้นไปปักที่เขาช้างล้วง ซึ่งมียอดเขา 3 ลูก คือ ยอดเขาฉันเพล ยอดเขายั่นไฮ และยอดเขาช้างล้วง โดยชาวนครไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการนำธงชัยไปปักบนยอดจะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดีและเพื่อเป็นการระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าวเมื่อครั้งอพยพมาอยู่ที่เมืองบางยาง หรืออำเภอนครไทยครั้งแรกที่ได้มีการต่อสู้กับพวกเจ้าของถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ โดยทัพของพ่อขุนบางกลางท่าวประสบชัยชนะจึงเอาผ้าคาดเอวของพระองค์ผูกปลายผ้าปักที่ยอดเขาช้างล้วงไว้เป็นอนุสรณ์ที่มีชัยชนะแก่ศัตรู.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2562