อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562
อ่าน 88 ครั้ง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒนธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโล ประจำปี 2562 ณ หอประชุมนเรศวร โรงรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิณุโลก จังหวัดพิณุโลก จัดโดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงพระราชทานกองทุนของแผ่นดินในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนเพื่อตระหนักถึงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง โดยการเข้าดึงพลังชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในพิธีมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. พลโทสุรเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมวลชน กอ.รมน.ภ.3 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก มวลชนแกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 255 หมู่บ้าน และมีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 อีกจำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 265 หมู่บ้าน/ชุมชน นอกจากนี้มีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 และพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 หมู่บ้าน /ชุมชน รวมทั้งมีการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลกและพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงเผยแพร่พระบารมีดูแลพสกนิกรให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562