อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันจันทร์, 02 ธันวาคม 2562
อ่าน 184 ครั้ง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. ที่สวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อนำเงินรายได้จากค่าลงทะเบียนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศและส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยใช้เส้นทางบึงราชนก-สะพานข้ามสี่แยกอินโดจีน รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้เข้าร่วมกว่า 3,500 คน ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมเดิน-วิ่ง ครั้งนี้บริเวณตลอดสองข้างทางมีทิวทัศน์ที่สวยงามและบริเวณกลางสะพานข้ามสี่แยกอินโดจีนมีจุดเช็คอินไว้สำหรับให้นักวิ่งที่เข้าร่วมโครงการได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ส่วนนักวิ่งที่เข้าเส้นชัย 10 ท่านแรก แบ่งเป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน จะได้รับถ้วยรางวัล “เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งนี้ด้วย.

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 03 ธันวาคม 2562