หัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ นายก อบจ.พิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

วันศุกร์, 03 มกราคม 2563
อ่าน 82 ครั้ง
วันที่ 3 มกราคม 2563 นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้กับ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ คณะนักวิจัยและนิสิตของวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้เดินทางมาร่วมอวยพรปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้กับ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ในครั้งนี้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานตลอดปีใหม่นี้ด้วย.
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 03 มกราคม 2563