อบจ.พิษณุโลก ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

วันศุกร์, 14 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 81 ครั้ง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี และมี พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร, รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก และพระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก พล.ท.วิเชียร ไชยปกรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรจากโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีจำนวน สำหรับการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก ได้มีมติร่วมกันจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการของศูนย์ฯ โดยได้ยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 325,992.25 บาท.