สั่งพิมพ์หน้านี้

ประมูลขายทอดตลาดประเภทพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

วันพุธ, 16 กันยายน 2563
อ่าน 243 ครั้ง