รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง

วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2563
อ่าน 116 ครั้ง