เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

วันพุธ, 29 กันยายน 2564
อ่าน 30 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันเสาร์, 02 ตุลาคม 2564