เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (สำนักปลัด))

วันอังคาร, 28 กันยายน 2564
อ่าน 28 ครั้ง