รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่าง

วันอังคาร, 12 ตุลาคม 2564
อ่าน 54 ครั้ง