รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563
อ่าน 188 ครั้ง