ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง