การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคาร, 07 เมษายน 2563
อ่าน 351 ครั้ง