รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธ, 15 กรกฎาคม 2563
อ่าน 693 ครั้ง