รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีตำแหน่งที่ร้องขอ ก.จ. ดำเนินการสรรหา แต่ปรากฏว่าไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชี (หมดบัญชี)แล้ว)

วันจันทร์, 20 กรกฎาคม 2563
อ่าน 454 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 30 กรกฎาคม 2563