รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะเทียบเคียงได้กับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561
อ่าน 98 ครั้ง