เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน)

วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561
อ่าน 92 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันอังคาร, 26 มิถุนายน 2561