ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 2)

วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561
อ่าน 267 ครั้ง