ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างในระดับเดียวกัน ฯ

วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562
อ่าน 123 ครั้ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 10 มกราคม 2562