แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน 165 ครั้ง