รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 7 อัตรา

วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562
อ่าน 191 ครั้ง