ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562
อ่าน 236 ครั้ง